Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowymjest LOTNIK TRAINING D O SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA : ul. Nikutowo 12 , 11-700 Mrągowo.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w LOTNIK TRAINING D O SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail biuro@lotnik-training.pl.

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: Udzielenia odpowiedzi nawiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes –udzielenie odpowiedzi na wiadomość).

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą pracownicy LOTNIK TRAINING D O SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

b) prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celuobsługi procesu składanych reklamacji,

c)prawo do wniesienia sprzeciwu,w przypadku przetwarzania danych w celu odpowiedzi na wiadomości kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego,

d)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7.Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.


Designed by Spring Leading

Copyright © 2022 Lotnik Training

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Call Now Button